Na het ontwikkelen van je Aardse magie, is Kosmische magie de volgende stap.

Kosmische Magie:
betekent
De geboorte van iets nieuws

Inzicht krijgen in het kosmisch wezen dat je bent.

We zijn meer dan onze Aardse verschijningsvorm. Je zou kunnen zeggen dat mensen kosmische wezens zijn, met een menselijke persoonlijkheid. Of anders gezegd: ‘je bent een ziel en je hebt een lichaam’.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gevoeld. Want voor veel mensen geldt, dat het fenomeen ‘ziel’ een zeer abstract of ongrijpbaar iets is.

Toch zal iemand die de Aardse magie heeft ontdekt, hier al minder vreemd tegenover staan. Want de ervaringen tot nu toe, maken het welhaast onvermijdelijk dat er meer moet zijn. Dat is waar de kosmische magie begint.

Geest en lichaam met elkaar in balans brengen.

Vanuit de gedachte dat we een ziel en een lichaam hebben, is het denkbaar dat de balans tussen die twee verstoord kan zijn.

Sommige mensen besteden heel veel aandacht aan hun fysieke verschijningsvorm, zonder ook maar stil te staan bij hun innerlijke belevingswereld.
Anderen gaan zo op in hun mentale wereld, dat ze nauwelijks enige aandacht besteden aan hun lijf.

Wie kosmische magie wil bedrijven, zal deze beiden met elkaar in balans moeten brengen. Want wat je buiten jezelf wilt neerzetten, vraagt om eerst in jezelf te doorgronden.

Je mannelijke en vrouwelijke kracht met elkaar in balans brengen.

In ieder mens zit een mannelijke en een vrouwelijke kracht. De mannelijke kracht is naar buiten gericht. De vrouwelijke kracht is naar binnen gericht. Denk maar aan daadkracht en ontvankelijkheid.

Vanuit de gedachte dat we deze twee krachten in ons hebben, is het denkbaar dat de balans hiertussen verstoord kan zijn.

De mensheid lijkt op dit moment last te hebben, van de onbalans door te veel mannelijke en te weinig vrouwelijke kracht.

Wie kosmische magie wil bedrijven, zal deze beiden met elkaar in balans moeten brengen. Want wat je buiten jezelf wilt neerzetten, vraagt om eerst in jezelf te doorgronden.

Het natuurlijke verband tussen energie en materie ontdekken.

Net zoals geldt voor veel andere kosmische verschijnselen, bestaat er ook een ‘natuurwet’ die de relatie tussen materie en energie weergeeft.

Wie kosmische magie wil bedrijven, heeft er belang bij deze natuurwet te ontdekken. Het ligt namelijk ten grondslag aan creaties die zichzelf, duurzaam in stand kunnen houden. Het is een inzicht dat beschikbaar komt, wanneer je voldoende onvoorwaardelijke liefde in jezelf, hebt ontwikkeld.

Inzicht krijgen in je bestemming

Wie de wereld van de ziel betreedt, krijgt te maken met creaties vanuit een kosmisch perspectief.

Want als we hier allemaal iets unieks komen doen, dan zou er logischerwijze ook een groter plan kunnen zijn, dat hierin ordening brengt. Immers het zou niets toevoegen, om in deze tijd naar de Aarde te komen om het wiel uit te vinden.

We noemen het wel de bestemming waarmee je naar de Aarde bent gekomen. Dus voor het begrijpen van jouw unieke kosmische magie, is het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen.

Nieuwe vormen van waarneming ontwikkelen

Bij het ontwikkelen van jouw kosmische magie, zul je ervaren dat er vermogens in jezelf beschikbaar komen, waarvan je tot dat moment niet bewust was.

Het zijn vermogens die belangrijk zijn, om jouw creaties neer te kunnen zetten. Met andere woorden, je hebt ze nodig om je kosmische magie te kunnen bedrijven.

Je magie naar buiten toe durven neerzetten

Het bedrijven van kosmische magie gaat altijd gepaard, met het neerzetten daarvan in de wereld om je heen.

Dat kan zijn in de vorm van nieuwe creaties in je werk, in je vriendengroep, in een maatschappelijke omgeving, of waar dan ook passend voor jou.

Daarmee wordt de ‘natuurlijke autoriteit’, (niet te verwarren met autoritair), in jezelf uitgenodigd om tevoorschijn te komen.

Want kosmische magie bedrijf je niet in een schemerige achterkamer. Die staat vol zichtbaar in je dagelijkse wereld.