1
2
3
4
5
6
7
1

The Werfeling, Utrecht 

‘Het Magisch Hart van Nederland’

‘Het Magisch Hart van Nederland’

2

The Isle of Schiermonnikoog

Toekomst locatie
Fundamentals & Elementals

3

Outer Hebrides, Schotland

Monumentals of the North
‘De kracht van moeder Aarde’

4

Lac du Paradis, South France

Fundamentals & Elementals

‘Ruimte creëren voor wie jij wilt zijn’

5

La Blache, Provence France

Fundamentals
‘Ruimte creëren, voor wie jíj wilt zijn’

6

Florence, Italy

Monumentals
‘Macht in dienst van liefde’

7

Evora, Portugal

Monumentals 2021

‘Almendres Cromlech stone circle’

Ons krachtige Nederlandse programma, gecombineerd met mystieke reizen langs ons Europese Trail of Awareness.

Oude spirituele plekken, vol geheimen en visies op de toekomst, veel natuur, heerlijk eten, meditaties en bovenal plezier.

Niets gebeurt zomaar

Mensen zijn te bescheiden, ten aanzien van hun eigen aandeel in de grote magie.

De grote lijnen van ontwikkeling zijn mooier en liefdevoller, dan we vanuit onze persoonlijkheid verwachten.

Want de creatie van een ziel overstijgt die van één leven.

Laat staan die van zeven miljard.

Magie is de natuurlijke  samenwerking van materie en energie

Op dit punt in de ontwikkeling van Mens en Aarde,

zijn er drie grote veranderingen gaande.

De overgang van groepsbewustzijn naar individueel bewustzijn.

Vrijheid

Kenmerkend voor groepsbewustzijn, is dat individuele vrijheden worden opgegeven omwille van de bescherming door de groep.

Het groepsbewustzijn kent een piramide-achtige structuur, waarbij de leider van de groep de uiteindelijke macht heeft. denk aan de directeur, de pastoor, de president, etc.

Vanaf halverwege de vorige eeuw is dit plaats gaan maken voor individueel bewustzijn. Door de verbeterde leefomstandigheden maakte het verlangen naar veiligheid plaats voor het verlangen naar vrijheid.

De toevoeging van ‘bewustzijn’ aan ‘individueel’ maakt duidelijk dat het niet gaat om het ontwikkelen van egocentrisme. Alhoewel dat op het pad van ontwikkeling een onvermijdelijke tussenstap is geweest.

Gelijkheid

Al honderden en misschien zelfs wel duizenden jaren, leven we in een maatschappij die allerlei vormen zoekt om de bestaande ongelijkheden, te rechtvaardigen. (bron: Thomas Piketty)

Binnen het groepsbewustzijn, kon daardoor de ongelijkheid tussen rijk aan de top en arm aan de onderkant van de piramide, zichzelf in stand houden. Waardoor nu de 26 rijksten meer bezitten dan de armste helft van de wereldbevolking.

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van de pure essentie van magie, zijnde de natuurlijke verhouding tussen materie en energie, zullen zij ongelijkheid creëren. Dit betekent dat wanneer het proces van individueel bewustzijn wordt ingezet, automatisch ook de weg naar gelijkheid wordt geopend.

Verbinding

De mens is niet bedoeld om alleen te leven. Hoe zichtbaar maakte de crises, het verlangen van mensen om elkaar te ontmoeten.

De mens is evenmin bestemd om in deze tijd, te leven in gebondenheid. We gaan niet terug naar het pad van de slavernij.

Wat de mens in deze tijd nodig heeft, is verbinding. Want een verbinding kan pas ontstaan na toestemming van beiden en kan verbroken worden, wanneer een van beiden daartoe besluit.

Het is een beweging die zich in de energie al heeft gemanifesteerd, middels de sociale netwerken. De volgende stap is de manifestatie daarvan in de stof.

Het beschikbaar komen van de vijfde dimensie in de persoonlijkheid.

Het hart wordt leidend

Wanneer de derde dimensie onze stoffelijke werkelijkheid is en de vierde dimensie dat wat we kunnen voelen maar niet vasthouden, wat is dan de vijfde dimensie?

De vijfde dimensie zou je kunnen omschrijven als een extra toevoeging aan het leven dat we al kennen.

Misschien wel de belangrijkste toevoeging, is dat het energetisch centrum in ons lichaam, verschuift van de ‘zonnevlecht’ naar het ‘hart’.

Met de ‘zonnevlecht’ stond de denkende mens voorop. Bij de volgende stap staat de liefdevolle mens voorop.

Natuurlijk evenwicht

In het hart komen geest en lichaam bij elkaar. Het is de plaats van rust, waar een natuurlijk evenwicht kan worden ervaren.

Als het hart niet werkt, verliest de geest haar basis en volgt de dood. Als het hart wel werkt, maar de geest niet werkt, dan leidt de mens een ‘comateus’ bestaan.

Op dit moment leven we in een wereld, waarbij energie (denk maar aan de wereld van het geld) en materie (denk maar aan de natuur) uit hun natuurlijk evenwicht zijn.

Het functioneren in een vijf dimensionale werkelijkheid, herstelt het natuurlijk evenwicht tussen materie en energie.

Veranderend tijdsbewustzijn

In een vierdimensionale werkelijkheid speelt het verleden een grote rol. Immers het menselijk denkvermogen, behoeft data om zich op de toekomst voor te kunnen bereiden.

Niet eerder in haar bestaan, heeft de mensheid op zo een grote schaal informatie opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme datacenters van Google.

Omdat het vierdimensionale denken niet de beschikking heeft over de toegang tot het fenomeen ‘tijd’, is dit onvermijdelijk.

In een vijfdimensionale werkelijkheid verlaat de beleving van tijd haar lineaire (twee dimensionale, vooruit en achteruit) karakter.

Waardoor het gemakkelijker wordt om door de tijd ‘heen’ te bewegen.

Het naar de Aarde brengen, van de menselijke ontwikkeling.

Van buiten naar binnen het leven

Het klinkt wellicht wat vreemd, maar dat wat de mens in het leven doet, vloeit voort uit de bestemming die hij of zij heeft bepaald, alvorens het ‘leven in te komen’.

Wat, gezien de relatief primitieve staat van het menselijk bewustzijn, de beste manier is om de ontwikkeling van de mensheid te leiden.

Door het ontwikkelen van het individuele bewustzijn, is het onvermijdelijk dat de besturing van de menselijke ontwikkeling, op de Aarde gaat plaatsvinden.

Want de mens verliest in deze fase, het vermogen om zich te laten leiden door iets ‘van bovenaf’.

Lange termijn visie

Het leiden van de menselijke ontwikkeling vanaf de Aarde, behoeft een mensheid die op een bewuste wijze met elkaar kan samenwerken.

Een planetaire samenwerking, waarin de natuurlijke principes, die zich al in ons menselijk lichaam laten weerspiegelen, invulling kunnen geven aan de vorm.

Waarbij de lijnen over het perspectief van honderden tot duizenden jaren, kunnen worden uitgezet.

ter illustratie van een ‘buiten’aards principe, is dat de ontwikkeling van onze hoogwaardige kennismaatschappij een tijdspad van circa vierduizend jaar heeft doorlopen.

Mens en Aarde samen

Erkenning geven aan ‘zielen’ anders dan de menselijke, is een onvermijdelijke stap. Want met het betreden van de vijfde dimensie krijgt de mensheid daar meer en meer mee te maken.

Zo is voor het ontwikkelen van lange termijn (over honderden jaren) visies een samenwerking met de ‘ziel’ van de Aarde belangrijk. Voor vele oude natuurvolken een vanzelfsprekend iets, maar voor de denkende mens iets onbekends.

Vanuit de onbewuste persoonlijkheid, heeft de denkende mens zijn angsten een spookbeelden geprojecteerd op ‘zielen’ anders dan wij kennen. Voor iedere mens die zijn bewustzijn ontwikkelt, wordt duidelijk hoe dat werkt. Ook wordt duidelijk dat elke volgende laag, liefdevoller en verfijnder is dan de laag ervoor.

Dus voor al die aliën conspiracy denkers, lijkt het zinvol een volgende stap in de ontwikkeling van het bewustzijn te zetten. Want de wereldbevolking groeit door, opdat wij onze ervaringen van de planeet af kunnen ontwikkelen.

Grote magie is een proces van Mens en Aarde samen.

Wij bieden magische oplossingen, om met deze veranderingen om te gaan.

Voor wie houdt van magie

op deze schaal

hebben wij een prachtig programma.

Ω

om jezelf te ontwikkelen

om jouw bijdrage te leveren

om lief te hebben

Hoe we dat doen?

De verschillende krachten, in hun natuurlijke samenhang kunnen hanteren,
is waar ons programma over gaat.

Wat kun je daar mee?

op een kruispunt in hun leven staan

Soms lijkt er in een korte tijd van alles te veranderen. Ga je door op het oude pad? Welke richtingen zijn er nog meer? Wat is de beste keuze?
Onze reizen bieden je de gelegenheid om afstand te nemen en zonder de invloed van buitenaf te kijken naar wat je wilt.
Om, temidden van inspirerende plekken,  het overzicht te verkrijgen en jouw beste richting, te bepalen.

reizen en persoonlijke ontwikkeling willen combineren

Onze programma’s zijn combinaties van persoonlijke ontwikkeling en mystieke ervaringen, op prachtige plekken.

De ontwikkeling die je tijdens de reizen doormaakt, integreren we  met de opleiding in Nederland. Het geheel vormt een krachtige mix.

Iedere reis heeft een eigen thema. De activiteiten in het programma, verbinden we met ervaringen op de bijzondere plekken die we bezoeken. Waardoor een unieke combinatie ontstaat, van iets doen voor jezelf en tegelijkertijd ook onderdeel zijn van de bewegingen van het grote geheel.

gefascineerd zijn door de mensheid en haar relatie met de kosmos.

Onze reizen voeren je langs bijzondere krachtplekken op de aarde. Van het Zuid Franse Katharenland tot de steencirkel op het Schotse Lewis & Harris. We hebben over de jaren, waarin we onze reizen organiseren, een uniek ‘trail of awareness’ in Europa ontsloten. Waarbij we steeds weer kijken naar de bewegingen die er in het klein en in het groot / kosmisch, plaatsvinden.

de helende kracht van moeder aarde willen ervaren

We leven in een tijd, waarin het aantal prikkels vanuit onze omgeving, progressief toeneemt. Tijdens onze reizen kun je weer even de heilzame werking en rust van moeder Aarde, ervaren. Of het nu de stilte van de Provence is, de geur van de Atlantische oceaan of de warme Toscaanse wind. Even afstand van de hectiek, in een week van meditatie, verhalen, bewustwording en rust, is een weldaad voor je systeem.

geboeid zijn door de spirituele geschiedenis van Europa

Voor veel mensen wordt de spirituele geschiedenis van Europa bepaald, door wat ze vanuit de religie, in hun jeugd hebben meegekregen. Maar hoe zou het zijn, als er ook andere perspectieven zijn. Vol met geheimzinnige verhalen, mysterieuze genootschappen en een heel andere kijk op het leven van Jezus en Maria. De wereld zou wel eens veel fascinerender kunnen zijn, dan je altijd hebt gedacht. Komt het ontdekken op een van onze reizen.

op zoek zijn naar zichzelf

Hoe meer mensen zichzelf ontwikkelen, hoe relevanter de vraag naar ‘wie ben ik’ wordt. De snelle veranderingen van de maatschappij en het menselijk systeem, hebben de oude steunpilaren, omver gehaald. Een reis met Mystic Travel betekent het onbekende tegemoet treden. Hoever durf jij te gaan? Door de krachtige combinatie van onze buitenlandse reizen en Nederlandse opleiding, bieden we je de gelegenheid, om dit tot in de diepste essentie, bewust te worden.

Wil je hier meer van weten?

Bezoek dan onze opleidingen-site

 Met alle informatie over:

data – lestijden – prijzen – groepen – reizen – locaties

De gehele community