Heers door te dienen & Dien door te heersen

04-04-2020

Vier april tweeduizend twintig, wat een bijzondere datum vandaag

In de grote Arcana van de (Crowley) tarot staat de 4 voor de Emperor; de Keizer die symbool staat voor macht en leiderschap.

De kaart van deze Keizer is prachtig vurig Oranje Goud van kleur. We zien een grote majestueuze man met kroon en mantel. De houding van zijn lichaam drukt het getal vier uit.  In zijn ene hand heeft hij een toorn die versiert is met de kop van een ram. De andere hand, die in zijn schoot ligt, bevat een Aardbol, die symbool staat voor de vereniging van wijsheid en wereldse macht.

Aan de voeten van de Keizer licht een lam. Het lam verwijst naar deemoed een ander belang-rijk aspect van volwassen leiderschap; Leiderschap wat begaan is met anderen, wat oog heeft voor de belangen van het grote geheel en wat zich volkomen vrij voelt om persoonlijke belangen ondergeschikt te maken. De Keizer heeft dit vermogen in zichzelf ontwikkeld. Hij heerst door te dienen & dient door te heersen.

In de Osho zen Tarot vinden we bij de vier in de grote Arcana, de Rebel.
Hier treffen we eveneens een vurig uitziende kaart, met een grote man met kleurige mantel, die tot vleugels zijn verworden. In de hand heeft hij een toorn met brandend vuur, die symbool staat voor het licht van zijn eigen, met moeite verkregen waarheid.  Om zijn voeten ligt een ketting waarvan de schakels niet langer aaneen zijn geregen maar in losse stukken op de grond onder hem, uiteen zijn gevallen.

De machtige autoriteit op deze kaart is duidelijk meester over zijn eigen lot. Hij daagt ons uit om de moed te vatten om verantwoording te nemen voor wie we zijn en naar onze eigen waarheid te leven.

Ik citeer een paar stukjes: “Of hij nu rijk is of arm, de rebel is eigenlijk een keizer (ahaaa ;)), want hij heeft de ketens van de repressieve conditionering en het maatschappelijke oordeel verbroken”

‘Zijn hele levenswijze is rebels, niet omdat hij tégen  iets of iemand vecht, maar omdat hij zijn ware aard heeft ontdekt en vast besloten is daarnaar te leven.”

Terug bij de afbeelding zien we aan zijn zijde een enorme adelaar. Als boodschapper tussen hemel en Aarde verwijst de adelaar, naar het kunnen kijken vanuit een ruimer perspectief.

Terug naar de dag, die de dag van vandaag markeert, 04-04-2020.
Leiderschap in een tijd waarin de wereld wordt getart door een virus. een virus wat de wereld ín de greep lijkt te hebben…

Vandaag ook een dag, waarop de harten van mensen wereld wijdt, massaal ‘in de energie’ bij elkaar komen. Met de intentie te mediteren & vanuit al die menselijke harten liefdevolle energie over de aarde te laten stromen.

Vermeend wordt dat een hemelse sterrenpoort zich ook precies vandaag op de dag van de Keizer gaat openen.

De mensheid beweegt in tijden van grote veranderingen op Aarde.

Rejoy, love and dans minstens 3x in de rondte

Celeste Banning

Ga hier terug naar deel 1: Stel je voor..

óf ga hier terug naar deel 2: Stel je voor .. Creatie

óf ga hier terug naar deel 3: Stel je voor .. een new Horizon